Tilskud til forbedring af børns læseevner

pige
Nb.! Eye q hedder nu Equazen
Det har været alment kendt i mange årtier, at de forskellige omegafedtsyrer er gode for os. Vi ved, at de indgår i mange forskellige processer i kroppen fra produktionen af forskellige hormoner til vedligeholdelse af alle vores  cellemembraner. De er bogstavelig talt livsvigtige for os.
 
 
Af Silke Due Petersen
Artiklen blev bragt i //mig// en del af magasinet sundforskning – december 2016/januar 2017
 
 
Omega-3- og omega-6-fedtsyrer er dybt integrerede i vores kroppe som byggesten, og vi kan ikke være dem foruden. Især hjernen er storforbruger, da den består af 30% fedtsyrer. Derfor giver det også god mening, at der er en sammenhæng mellem mængden af omegafedtsyrer i kroppen og hjernens måde at fungere på. Det er også vigtigt, at vi får fedtsyrerne i de rette mængder; og derfor har Novasel sammen deres produkter, så de passer specielt godt til styrkelsen af indlæringsevnen.
 
 
Især vigtigt for hjernes udvikling
 
Inden for de senere år er der lagt en masse energi i forskning om omega fedtsyrernes vigtighed for hjernen og dens funktioner. Man har allerede kunnet konstatere, at omegafedtsyrerne indgår som byggesten, når hjernen udvikles, og der ses flere sammenhænge mellem mangel på omega-3 under graviditet/opvækst og mentale lidelser, men der mangler stadig meget forskning, før vi har kortlagt alle sammenhænge mellem omegafedtsyrer og hjernen.
 
Et skridt på vejen er den forskning, som et hold svenske forskere fra Göteborg universitet for nylig har udgivet, om effekten af omega-3 og -6 i produktet eye q på gennemsnitlige svenske skolebørns evner til at læse og skrive. Forskningsartiklens titel er “Omega 3/6 fatty acids for reading in children: “A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden” og blev udgivet i år i Journal of Child Psychology and Psychiatry.
 
 
154 børn deltog i undersøgelsen
 
Selve undersøgelsen blev fortaget i 2009-2011, og undersøgelsen inkluderede 154 børn, alle omkring 9-10 år gamle og fra folkeskoler i det sydvestlige Sverige.
 
 
Undersøgelsen havde to mål:
  1. Et primært mål, hvis fokus var at vurdere, om omega 3/6 kunne forbedre gennemsnitlige skolebørns læseevner, og

  2. Et sekundært mål, hvis fokus var at vurdere, hvorvidt omega 3/6 kunne forbedre børnenes opmærksomheds-niveau, hukommelse, læring, sprog/kommunikations-, problemløsnings- og sociale evner.
 
Indlæring på mange planer
 
Inden forsøgets begyndelse blev alle deltagerne testet på mange forskellige parametre: genkendelse af ord, afkodning af ord og sætninger, hukommelse etc. Desuden blev alle deltagere scoret af deres forældre på et ADHD-testskema.
 
Deltagerne blev herefter inddelt i to grupper: en gruppe modtog eye q, den anden modtog placebo, som i dette forsøg var kapsler med palmeolie.
 
Efter tre måneder fra forsøgets begyndelse gentog man alle tests, hvorefter alle deltagere blev sat på eye q i yderligere tre måneder. Efter seks måneder fra forsøgets begyndelse gentog man alle tests igen og sammenlignede med resultaterne fra før forsøgets begyndelse og med tremåneders testen.
 
 
Gode resultater for de børn, der har det sværest
 
Resultaterne af forsøget favner bredt, fordi deltagerne er blevet testet på så mange forskellige parametre.
 
Ved tremåneders testen så man tydelige forbedringer i visse evner hos gruppen, som havde modtaget eye q. Det var især deres generelle evner til fonologisk (udtale) afkodning og fonologisk afkodning pr. ord, som var forbedret. Desuden sås forbedringerne mere udtalt hos drengene i gruppen, der fik omega-3 og -6, og knap så meget hos pigerne. Den mest markante forbedring ved tremåneders testen sås dog hos de deltagere, som havde scoret højest på ADHD-testen. De deltagere, hvis forældre havde givet dem en høj score på ADHD-testen, havde en betydelig forbedring inden for både generel fonologisk afkodning, fonologisk afkodning pr. ord, visuel analyse og læsehastighed.
 
I placebogruppen så forskerne også en generel forbedring, men i langt mindre grad end gruppen, der fik eye q.
 
Ved seksmåneders testen var der igen forbedringer at observere, men stigningen hos gruppen, der fik eye q fra start, var ikke bemærkelsesværdig. I stedet var der en markant forbedring at se hos gruppen, der først havde fået placebo i tre måneder og efterfølgende havde fået eye q i tre måneder. Det viste sig faktisk, at tre måneders placebo med efterfølgende tre måneders aktiv behandling med eye q havde en større effekt i forhold til læsefærdigheder på både pigerne og drengene, end seks måneders kontinuerlig behandling med eye q havde. Det er et fænomen, man ikke helt kan forstå, og som der skal forskes mere i.
 
Generelt har forsøget fundet, at eye q til gennemsnitlige skolebørn kan være med til at forbedre deres læseevner, men ikke nok til, at man vil kalde det betydnings fuldt, hvilket vil sige, at selvom man på papiret har kunnet måle en forskel i deltagernes læseevner, hukommelse m.v., så er det ikke i en så udpræget grad, at det ville have betydning for deltagernes dagligdag.
 
Det mest interessante var, at de deltagere, der scorede højt på ADHD-testen, havde en mere markant forbedring af deres læsevner, grænsende til det man ville kalde betydningsfuldt. Derfor giver undersøgelsen grobund for mere forskning udi effekten af eye q i behandling af ADHD og andre lignende sygdomme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *