VAND  –  et 5 element, der bør holdes øje med…

Vandelementet står for ro, inderlighed, kærlighed og karriere. Elementet styrer nyrer og ører.

Af Torben Hecksher
www.fengshuiinstituttet.dk/blog.

I den kinesiske feng shui familie er vandelementet forbundet med mellemste søn. Hans navn er Kán, og om ham siger de følgende:

“Energien er knyttet til vandets magiske kraft, og fremmer følelsen af dyb, mørk og kold energi. Tilbagetrækning og fordybelse hersker her, men også mulighed for farer og vanskeligheder

Netop den sidste sætning er særdeles aktuel. Ikke mindst efter de seneste års mange oversvømmelser herhjemme, og de voldsomme tsunamier og orkaner rundt om i verden.

Så vogt dig for vand i ubalance.

På det helt nære boligplan er vand i ubalance ikke blot et spørgsmål om fugt, em, klamme vægge, skimmelsvamp, kælderlugt og dårlig udluftning, tilstoppede afløb, løbende cisterner og utætte rør. Men også revnede kloakker, tilstoppede tagrender og nedløb, fugt på grunden eller i nærheden.

Alle disse ting bør du holde et vågent øje med.

Vand i ubalance er negativ energi, og virkningerne bliver derfor altid ubehagelige. Hvornår, eller om det overhovedet vil ramme dig, afhænger af ubalancens størrelse. Jo større ubalance jo større risiko, – og det er som regel et (eller flere) af disse område der berøres:

  • Nyrerelaterede sygdomme
  • Fertilitetsevnen
  • Kærlighed
  • Karriere

Derfor: Hold øje med vandet omkring dig.

POSITIV SKABER POSITIV.

Med et simpelt boligtjek (flyttetjek) –  kan du sikre dig, at VAND-elementet (og de øvrige fem-elementer) er i balance hjemme hos dig. Det koster ikke en bondegård.

På dette link kan du læse mere om boligtjek, og her kan du læse mere om konsultationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *