Indholdet af omega-3 i røde blodlegemer er et ”barometer” for forventet levetid

Blodlegemer

 

Ny forskning viser, at det såkaldte omega-3-indeks er en lige så effektiv metode til at forudsige tidlig død, som hvis man kigger på eksempelvis rygning.

Af Bjørn Falck Madsen

 

Du er næppe i tvivl om, at det er sundt at spise fisk og gerne de fede fisk, som har et højt indhold af de to livsvigtige omega-3-fedtsyrer, EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre). Men vidste du, at forskere nu er i stand til at bruge det relative indhold af EPA og DHA i dine røde blodlegemers cellemembraner – det såkaldte omega-3-indeks – til at forudsige, om du dør tidligere end forventet. Faktisk er et lavt omega-3-indeks et lige så anvendeligt barometer for tidlig død som eksempelvis rygning, der er en af de anerkendte risikofaktorer, som benyttes til netop dette formål.

Særdeles nyttig metode

Det er forskere fra Fatty Acid Research Institute (FARI) i South Dakato, USA, som har analyseret data fra den store befolkningsundersøgelse Framingham Offspring Cohort over en 11-årig periode. Her viste det sig, at omega-3-indekset var en særdeles nyttig metode til at forudsige totaldødelighed blandt de i alt 2.240 deltagere. Ingen af personerne havde hjerte-kar-sygdomme ved undersøgelsens start, og når forskerne så på antallet af folk, som døde af hjerterelaterede sygdomme hen ad vejen og samtidig tog højde for deres omega-3-indeks, kunne de udregne temmelig nøjagtigt, hvor stor en rolle indekset spillede for dødeligheden.

Japanere lever længere

Forskerne rapporterede, at i Japan, hvor det gennemsnitlige omega-3-indeks er højere end otte procent, er gennemsnitslevealderen fem år højere end i USA, hvor det gennemsnitlige omega-3-indeks er ca. fem procent. Indekset beregnes som mængden af EPA og DHA i procent af den totale mængde fedtsyrer i cellemembranen. Har man eksempel 64 fedtsyrer i cellemembranen, og de tre af dem er EPA og DHA, har man et omega-3-indeks på 4,6 procent.

Lavt omega-3-indeks forkorter livet

Når forskerne kiggede på henholdsvis rygning og omega-3-indeks som risikoindikator for tidlig død, fandt de stort set samme relation. Hvis man er ryger i en alder af 65 år, forventes det at forkorte ens liv med fire år, sammenlignet med hvis man ikke ryger. Omtrent samme forskel i forventet levetid gør sig gældende, når man sammenligner en person med højt omega-3-indeks og en med et lavt indeks. Øvrige risikofaktorer, som forskerne analyserede, var alder, køn, total-kolesterol, HDL-kolesterol, forhøjet blodtryk, nedre blodtryk og diabetes.

Fiskeoliekapsler kan sagtens bruges

Det kan altså betale sig at spise fisk og andre fødeemner med højt omega-3-indhold. For folk, der ikke bryder sig om havføde, kan et fiskeolietilskud være en glimrende løsning. I en finsk undersøgelse, hvor forskere fra Universitet i Kuopio i Finland sammenlignede effekten af fiskeoliepræparatet Bio-Marin Plus med fem ugentlige fiskemåltider, fandt de stort set samme resultat. De målte forsøgsdeltagernes indhold af triglycerider i blodet og kunne konstatere, at fiskeoliekapslerne og kosten med frisk fisk var lige effektive. Undersøgelsen blev offentliggjort i European Journal of Clinical Nutrition i 1996. En af fordelene ved et præparat som Bio-Marin Plus er, at det indeholder omega-3 i form af frie fedtsyrer, som kroppen kan optage direkte, uden at de skal spaltes i fordøjelsen først. Det er det eneste fiskeoliepræparat i EU, som indeholder frie fedtsyrer.

Kilde:  American Journal of Clinical Nutrition, juni 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *