Sov godt og bliv dygtig

skoledreng sover

 

 Af Hanne Hæsum

 

Nye undersøgelser peger på sammenhængen mellem søvn og intellektuel ydeevne. En sammenhæng, der nok ikke kommer bag på os – alle har prøvet, hvor svært det er at huske og tænke, hvis man ikke har fået sovet nok.

 

  1. Ifølge forskere fra Alabama er tilstrækkelig søvn en forudsætning for, at et barn trives og klarer sig godt i skolen. Søvnmangel har en negativ påvirkning på børns hukommelse, opmærksomhedsevne, følelsesmæssig stabilitet – og immunforsvar. Mange børn får for lidt søvn: En rundspørge viste, at over 60 % af børn under 18 år var trætte i skolen, og 15 % af dem faldt faktisk i søvn i skolen. 3-5-årige børn har behov for 11-13 timers søvn, mens 5-12-årige behøver 10-11 timer. Pubertetsbørn behøver 9 timers søvn – og ikke 6-7 timer, som de ofte selv tror! Undersøgelsen peger på nødvendigheden af gode søvnrutiner i dagligdagen.
  2. Forskere fra Barcelona peger også på skolebørns behov for 9-11 timers søvn. Man undersøgte skolepræstationer hos en stor gruppe børn og fandt sammenhæng mellem antal timers søvn og præstationer. Jo længere søvn, jo bedre resultater. Man fandt, at for lidt søvn og dårlige sengetidsvaner havde en tydelig negativ effekt på visse færdigheder i forbindelse med skolepræstationer. Søvnmangel kunne påvirke og forvrænge barnets præstationer i grundlæggende færdigheder, fx i sprog, grammatik og stavning, samt forstyrre forståelsen af basale aspekter omkring opbygning og forståelse af tekster. Søvnmangel kan også forstyrre hukommelse, indlæring og motivation.
  3. Problemerne med intellektuel ydeevne ved for lidt søvn fortsætter ved de højere uddannelser: Cincinnati Universitet finder, at kun 25 % af de studerende får de anbefalede 7-8 timers daglige søvn. Under 50 % sover mindre end 7 timer. Søvnen hjælper os til at opspare energi. I søvnen bliver cellerne i kroppen repareret, og søvnen er nøglen til, at vi husker det, vi har lært. Undersøgelseslederen forklarer: ”Under søvn virker hjernen som en harddisk på en computer. Den går ind og renser ud i erindringer, gør forbindelser stærkere, og den smider de ting ud som den ikke behøver.” Søvnmangel påvirker hukommelsen og koncentrationsevnen. Den kan starte en ond cirkel, hvor den studerende får svært ved at lære, ved at huske og ved at koncentrere sig… og kommer i dårligt humør.
  4. I Michigan forslår forskerne, at man under søvnen har at gøre med en separat form for hukommelse, der adskiller sig fra traditionelle hukommelsessystemer. De mener at have betydelige beviser for, at hjernen under søvn bearbejder oplysninger, uden at man er bevidst om det, og denne evne kan hjælpe hukommelse i vågen tilstand.” Forskere undersøgte mere end 250 menneskers søvn og fandt, at de fleste deltagere viste forbedring i hukommelse, nogle mere end andre.

 

IGEN: sov godt, og din præstation forbedres i klasseværelset.

 

2 thoughts on “Sov godt og bliv dygtig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *