Hormonsystem

Nova Tea Tree oil

Plantemonografien er fra 21/7-11 Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia) kommer fra Australien, hvor oliens antiseptiske egenskaber har været kendt og